ممنوع الخروج شدن به چه معناست؟

اگر فردی تمامی مدارک خروج از کشور را به همراه داشته باشد اما از خروج او در تمامی مرزهای کشور اعم از زمینی، هوایی و دریایی ممانعت شود این فرد ممنوع الخروج شده است و حق ندارد از مرزهای کشور عبور کند و وارد خاک کشور دیگری شود.

در واقع افراد به دلایل گوناگونی همچون بدهکاری مالیاتی، نپرداختن مهریه، مسائل امنیتی، بدهکاری بانکی و … ممنوع الخروج می شوند. برای رفع ممنوع الخروجی باید به مرجعی که دستور ممنوع الخروج شدن را صادر کرده است مراجعه و مراحل رفع ممنوع الخروجی را انجام داد.

افراد ممکن است به دلایل متفاوتی، ممنوع الخروج شوند و از آنجا که برای ممنوع الخروج کردن افراد، در بسیاری موارد، هیچگونه جلسه رسیدگی اتفاق نمی افتد، اغلب افراد، از ممنوع الخروج بودن خود بی اطلاع هستند و تنها در هنگام سفر و در لحظه نهایی خروج از کشور، از آن اطلاع می یابند. به همین علت ضروری است، افراد از علل منجر به ممنوع الخروجی اطلاع داشته باشند.

شرایط ممنوع الخروج شدن دختر مجرد توسط پدر

فرزندان پسر و دختر زیر ۱۸ سال نیاز به اجازه ولی برای خروج از کشور دارند. بر اساس قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ اگر ولی اجازه خروج فرزند زیر ۱۸ سال خود را ندهد دادگاه خانواده با در نظر گرفتن مصلحت کودک یا نوجوان با اخذ تضمین اجازه خروج را صادر خواهد کرد.

اما دختر مجرد بالای ۱۸ سال نیازی به رضایت ولی ندارد و ولی نیز نمی تواند دختر بالای ۱۸ سال خود را ممنوع الخروج کند. تنها در شرایطی قانونی که پدر بتواند اثبات کند که سفر به ضرر دختر او است می تواند دادخواست ممنوع الخروج کردن دختر را تقدیم دادگاه کند و در آنجا برای ممنوع الخروج شدن دختر مجرد تصمیم گیری شود.

ممنوع الخروج شدن بابت مهریه

مرد در زمان عقد و امضای سند ازدواج تعهد می کند که مالی تعیین شده را به عنوان مهریه به همسر خود بدهد و بر اساس قانون زوجه هر وقت آن را مطالبه کند زوج ملزم به پرداخت آن است. اگر مرد از پرداخت آن خودداری کند یا قصد فرار از پرداخت مهریه را داشته باشد زن میتواند با مراجعه به اجرائیه ثبت اسناد یا دادگاه نسبت به ممنوع الخروج کردن همسر خود اقدام کند.

مرد می تواند با تعیین تکلیف کردن مهریه نسبت به رفع ممنوع الخروجی خود اقدام کند. مرد برای تعیین تکلیف کردن مهریه چند راه دارد. پرداخت یکجای مهریه، جلب رضایت زوجه یا درخواست اعسار مهریه و تایید آن توسط دادگاه از جمله مواردی است که زوج می تواند برای رفع ممنوع الخروجی اقدام کند.

ممنوع الخروج شدن بدهکاران بانک

بر اساس قانون بانک مرکزی اسامی بدهکاران بانکی را به دادسرای تهران اعلام و برای ممنوع الخروجی کردن این افراد اقدام می شود. افرادی که بدهکار بانک یا موسسات مالی و اعتباری هستند و در بازپرداخت آن تاخیر کرده اند و شک بر آن وجود دارد که از کشور خارج شوند ممنوع الخروج می شوند.

یکی دیگر از راه های ممنوع الخروج کردن بدهکاران بانکی از طریق بانک طلبکار است که از طریق اجرائیه ثبت می تواند بدهکار اصلی را ممنوع الخروج کند.

آیا ممنوع الخروج شدن مشمول مرور زمان می شود؟

ممنوع الخروجی مشمول مرور زمان نخواهد شد و تا زمانی که در دستگاه ذیربط موضوع حل نشود امکان رفع ممنوع الخروجی وجود ندارد. دادگاه در هنگام صدور حکم ممنوع الخروجی بر اساس جرم و بدهی مانع خروج افراد از کشور می شود اما این حکم ها ۶ ماه معتبر است و بعد از آن اثری ندارد اما قابل تمدید است و می توانند با نظر قاضی آن را تمدید کرد.

رای ممنوع الخروج شدن که توسط دادگاه صادر می شود قابل اعتراض خواهد بود و افراد می توانند در ظرف ۲۰ روز اعتراض خود را تقدیم دادگاه تجدید نظر کنند.

چگونگی استعلام ممنوع الخروجی افراد

متاسفانه سامانه جامعی برای اطلاع از ممنوع الخروج شدن افراد در کشور وجود ندارد. تنها سامانه مرتبط با استعلام ممنوع الخروجی سامانه ثبت اسناد است که افراد با ورود به این سامانه و تکمیل فرم از ممنوع الخروج بودن خود مطلع خواهند شد. البته این سامانه تنها ممنوع الخروجی های را نشان خواهد داد که از طریق اجرائیه ثبت است.

در هنگام خروج از مرز نیز مامور مرز به مسافر اعلام خواهد کرد که ممنوع الخروج است و برای رفع آن باید به مراجع ذیصلاح مراجعه کند.

۵/۵