فرم تعیین وضعیت ویزا

حریم خصوصی

شرکت پیشرو مهاجر سعادت متعهد به حفظ حریم خصوصی و اطلاعات مشتریان میباشد و از هرگونه انتشار یا استفاده های غیر از موضوع بررسی و تعیین وضعیت ویزای متقاضیان خودداری خواهد کرد.
عنوان شغلی و سمت
در صورت داشتن ریجکتی در توضیحات زیر نام کشوری که از آن ریجکت شدید با ذکر علت ، بهمراه تاریخ حدودی ریجکتی درج نمایید
اسکرول به بالا