فرم تعیین وضعیت ویزای کار

تمامی اطلاعات وارد شده توسط شما در این فرم محرمانه تلقی شده، فقط جهت بررسی امکان اقامت، مورد بررسی قرار می گیرد و در اختیار شرکت، سازمان، یا فرد دیگری قرار نخواهد گرفت.


اطلاعات فردی

آخرین مدرک تحصیلی

سوابق شغلی

مدارک زبان


اطلاعات تکمیلی

لطفا برای آگاهی بیشتر کارشناسان به سوالات زیر نیز پاسخ دهید:

اگر سوالی دارید با ما تماس بگیرید ...