بلندترین برج های جهان

مرکز مالی جهانی شانگهای، چین

ارتفاع: ۴۹۲ متر

برج چاینا زون (China Zun)، چین

ارتفاع: ۵۱۵ متر

مرکز مالی CTF تیانجین، چین

ارتفاع: ۵۳۰ متر

مرکز تجارت جهانی یک، ایالت متحده آمریکا

ارتفاع: ۵۴۱/۳ متر

برج جهانی لوته (Lotte World Tower)، کره‌ی جنوبی

ارتفاع: ۵۵۴/۵ متر

مرکز تجارت جهانی پینگ ان، چین

ارتفاع: ۵۵۵/۱ متر

ابراج‌البیت، عربستان سعودی

ارتفاع: ۶۰۱ متر

برج شانگهای، چین

ارتفاع: ۶۳۲ متر

برج خلیفه، امارات متحده‌ی عربی

ارتفاع: ۸۲۸ متر

۵/۵