چه کسانی نباید مهاجرت کنند ؟

افراد بی هدف

بسیاری از اشخاص ، دلیل و برنامه مشخصی برای مهاجرت ندارند. بدون هدف قاطع برنامه ریزی مهاجرت کردن اشتباه است.

افراد پر توقع و خیال پرداز

افراد بسیاری گمان میکنند که با مهاجرت از همان ابتدا یک زندگی راحت و رویایی در انتظارشان است، باید بدانید که در ابتدای پس از مهاجرت، ممکن است شرایط شما به یکباره ایده آل نباشد و لازم باشد تا مدتی تلاش کنید تا به آنچه میخواهید برسید.

افراد تنبل و بی میل به یادگیری

متاسفانه افراد بسیاری هستند که هیچ تمایلی و قصدی برای یادگیری زبان از خود نشان نمیدهند و آزمو های زبان را در ذهن خود همچون مانعی بزرگ فرض میکنند. اگر شخصی نمیخواهد یادگیری زبان را شروع کند نباید به فکر مهاجرت باشد.

دوستداران بی قانونی

افرادی در ایران هستند که به قانون شکنی عادت کرده اند. چنین افرادی نمیتوانند در سیتستم قانونمند و سختیگرانه کشورهای دیگر، کارهایشان را ادامه دهند و در مهاجرت و زندگی در کشور جدید با مشکل مواجه خواهند شد.

۵/۵

نظرات شما...

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *