شرایط خروج از کشور برای مشمولان

خدمت سربازی در حال حاضر شاید یکی از دغدغه های مهم زندگی هر جوان ایرانی هست که در صورت معاف نشدن از آن و نرفتن به خدمت سربازی باعث ایجاد مشکلاتی در روند کاری و زندگی افراد میشود که یکی از آنها که هدف این مقاله هم هست ، مسئله خروج از کشور برای مشمولان سربازی است.
پس در ابتدا بهتر است که خیلی کوتاه اشاره‌ای  به انواع معافیت سربازی در ایران داشته باشیم.

انواع معافیت از سربازی

زمانی که از سربازی صحبت می شـود ، آقایان به دنبـال راهـی بـرای استفاده از انـواع معافیت هـا می گردنـد تـا رفـتـن بـه سـربازی را به تعویق بیندازند . انواع معافیت ها عبارت اند از

 • معافیت سنی
 • معافیت تحصیلی
 • معافیت پزشکی

بد نیست بدانید معافیت سنی و تحصیلی دو معافیتی هستند که موقتاً سبب معافیت فرد میشوند .

معافیت تحصیلی در مقاطع مختلف

پس از اتمام ۱۸ سالگی ، تمامی آقایان بایـد بـه سربازی بروند ؛ ولی بسیاری از آنان با استفاده از معافیت تحصیلی ، رفتـن بـه سربازی را به تعویق می اندازنـد . معافیت تحصیلی در مقاطع مختلـف بـه شـرح زیر است :

 • کاردانی ۲.۵ سال
 • کارشناسی ناپیوسته۳  سال
 • کارشناسی پیوسته ۵ سال
 • کارشناسی ارشد ناپیوسته ۳ سال
 • کارشناسی ارشد پیوسته ۶ سال
 • دکتری پزشکی پیوسته ۸ سال
 • دکتری تخصصی ناپیوسته ۶ سال

شرایط خروج از کشور برای مشمولان

مشمولان علاقه منـد بـه ادامه تحصیل در خارج از کشور می توانند در صـورت داشتن شرایط لازم ، معافیت تحصیلی بگیرند . گفتنی است معافیت تحصیلی ایـن افـراد با سپردن ضمانـت یـا وثیقـه نـزد سازمان نظام وظیفه امکان پذیر خواهـد بـود . برای خروج از کشور ، مشمولان باید این شرایط را داشته باشند :

 • سپردن مبلغ معین به عنوان وثیقه
 • اخذ معافیت تحصیلی و ثبات وضعیت تحصیلی
 • داشتن مجوز سنوات ارفاقی
 • نداشتن غیبت
 • ارائه گواهی اشتغال به تحصیل برای دانش آموزان
 • درخواست مجوز خروج از کشور برای دانشجویان

مبلغ موردنیاز برای وثیقه

وثیقـه خـروج از کشـور بـرای مشمولان ۴۰ میلیون تومـان بـدون سـود است . شما اگر معافیت های موقت و تحصیلی داشته باشید ، می توانیـد بـه هـر کجـای دنیـا سـفر کنید . مجوزهای لازم بـرای خـروج از کشـور ، تنهـا بـه صـورت وثیقـه در قالـب مبلـغ نقـدی بـا ضمانت نامـه بانکی پذیرفتنی است . درادامـه ، با نرخ وثیقـه بـرای سفرهای مختلف بیشتر آشنا می شویم :

 • سفرهای علمی : ۱۵ میلیون تومان
 • سفرهای تفریحی : ۳۰ میلیون تومان
 • سفرهای زیارتی : ۵ میلیون تومان

نکات ضروری برای خروج از کشور

دانستن ایـن نـکـات بـرای مشمولانی که قصد دارند از کشور خارج شوند ، الزامی است :

 • فرم معافیت ازطریـق وبگاه سازمان نظام وظیفه عمومی یا مراجعـه به پلیس ۱۰+ دردسترس است .
 • قبـل از خروج ، باید تمامی ضمانت های لازم دراختیار سازمان نظام وظیفه قرار گیرد .
 • مشمولانی که معافیت تحصیلی خارج از کشور را دریافت کرده اند ، تا شش ماه وقت دارند تحصیلاتشان را شروع کنند .
 • درصـورت داشتن دلایـل موجـه بـرای حضورنیافتـن در کشـور مقصـد معافیت تحصیلی شش ماه دیگر تمدید میشود .
 • دانشجویانی که با معافیت تحصیلی در خارج از کشور درس میخواننـد ، اگـر حیـن تحصیـل بـه کشـور بیایند و تا شش ماه به کشـور مـحـل تحصیلشـان بازگردنـد ، بـه عنـوان دانشجوی انصرافی در نظر گرفته می شوند .
 • درصورت تقاضای زمان بیشتر برای برگشت به کشور مقصـد ، وثیقه تمدید خواهد شد .

مطالب بیشتر