فرم تعیین وضعیت کانادا

  • توجه کنید که ارسال و بررسی این فرم‌ها هیچگونه هزینه‌ای ندارد و بصورت رایگان مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
  • توجه شود که تمامی اطلاعات وارد شده توسط شما در این فرم محرمانه تلقی شده، فقط جهت بررسی امکان دریافت ویزا یا اقامت کانادا ، مورد بررسی قرار می گیرد و در اختیار شرکت، سازمان، یا فرد دیگری قرار نخواهد گرفت.
  • لطفا تا پایان بررسی فرم خود ، شکیبا باشید.

اطلاعات فردی

نوع درخواست جهت اقدام

سوابق تحصیلی

سوابق شغلی

مدارک زبان

اطلاعات تکمیلی

لطفا برای آگاهی بیشتر و بررسی دقیق‌تر پرونده شما توسط کارشناسان ما ، به سوالات زیر نیز پاسخ دهید:

چنانچه مشکلی در روند پر کردن فرم خود داشتید از طرق زیر با ما در ارتباط باشید.